A VISELKEDÉSÖKOLÓGIA MODERN IRÁNYZATAI - PDF Free Download

A platyhelminthes élettörténeti stratégiái

Látták: Átírás 1 Acta Biol.

MEIOFAUNA-KUTATÁSOK A DUNA HIPORHEÁLIS RÉGIÓJÁBAN

Hungary, KIVONAT: A nagy a platyhelminthes élettörténeti stratégiái, így a Duna esetében is, a jelenlegi kutatások előterében áll az üledékfelszínen és az üledékben élő társulások strukturális és funkcionális a detritusz alapú táplálékhálózat menti kapcsolatainak feltárása. Első lépésként az üledék szervesanyag-készletének meghatározása mellett az üledéklakó makro- és meiofauna közösségek és állományaik tér- és időbeli változásának feltárását kezdtük meg a Dunakanyarban két jellegzetes depozíciós partszakaszon.

A 11 magasabb taxon csoportból domináns a Nematoda és az Oligochaeta, a 17 faji szintig azonosított taxonból pedig a Limnocythere inopinata Baird Ostarcoda faj.

A taxonok jelentős hányada az üledék felső 5 centiméteres rétegében fordul elő, centiméter között számuk jelentősen csökken, ill.

Az egyes csoportoknál a platyhelminthes élettörténeti stratégiái pl. As first step simultaneously with the a platyhelminthes élettörténeti stratégiái of the benthic organic matter pool the spatial and temporal changes of the hyporheic meiofauna community were explored at two depositive sections of the river Danube. Nematods and oligochaetes dominated the 11 higher taxa founded during the sampling period, while 17 taxa determined to species level was dominated by Limnocythere inopinata Baird ostracod species.

The 2 greater proportion of the taxa preferred the upper 5 cm layer of the sediment, while taxa enormously decreased in number vertically or as in many cases they were absent in the cm layer. The individual number generally increased from early summer to late autumn.

a platyhelminthes élettörténeti stratégiái

In the case of certain groups e. Key words: Meiofauna, hyporheic zone, Danube, qualitative and quantitative changes in space and time Bevezetés A nagy folyók ökológiai kutatottsága több területen is hátrányban van a kisebb vízfolyásokhoz képest.

típusú férgek és a gyógyszerek kezelése

A platyhelminthes élettörténeti stratégiái élettájak és életforma típusok mint például a pelagiálban a plankton és a nekton jobban felderítettek, míg az üledékfelszíni a platyhelminthes élettörténeti stratégiái az üledékben lévő vízi élettáj bentál életközössége a bentosz kevésbé ismert. Az üledék és az azt átitató interszticiális víz alkotja az un. Az egymástól sokszor módszertanilag is és a kutatások célkitűzését tekintve is különválasztott üledékfelszíni és az üledékben lévő vízi élettájat a makro- és meiozoobentosz szervezetei népesítik be.

a platyhelminthes élettörténeti stratégiái

E két csoport sokszor mesterséges elválasztása is a gyakorlati vizsgálódás szempontjai és lehetőségei szerint, mérettartományok alapján történik, holott például fejlődési stádiumaik fokozatos átmenetein keresztül, vagy éppen az anyagforgalomban betöltött szerepük folytán egy egységes rendszernek a részei. Magyarországon a hiporheikus régióra és a meiobentoszra vonatkozó adat kevés és nagyon szórványos. Nagy folyóink közül a Tiszát is tanulmányozta ben Ponyi Dunai faunisztikai ismereteink eddig elsősorban litorális zóna üledékfelszíni makroszkopikus gerinctelenjeiről vannak OERTEL et al.

Az folyóvízi ökoszisztémák nagy rugalmassága a tér-időbeli heterogenitásnak köszönhető. Éppen ezért különösen jelentősek a refugiumként működő interszticiális élőhelyek a folyókat ért diszturbanciák, szennyezések kivédésében és a rehabilitációban. Egy holisztikus folyóvízi táplálékhálózat feltárása elképzelhetetlen az a platyhelminthes élettörténeti stratégiái döntő szerepet játszó interszticiális folyamatok ismerete nélkül.

Az interszticiumban élő 3 szervezetek közössége metazoa a bioszféra összprodukciójához és energia áramlásához igen jelentős mértékben járul hozzá, mégis kevés ilyen jellegű adattal rendelkezünk WARD et al. Folyóvizekben a meiofauna egyedszámok nagyon nagyok lehetnek, a funkcióban betöltött szerepük ennek ellenére kevéssé ismert.

MEIOFAUNA-KUTATÁSOK A DUNA HIPORHEÁLIS RÉGIÓJÁBAN - PDF Ingyenes letöltés

A bentosz produkciójában és biomasszájában játszott relatív jelentősége szezonálisan változik és függ a lokális térbeli, folyóvízi viszonyoktól mint pl. Mind a makrofauna, mind pedig a meiofauna eloszlása skálafüggő módon változik a táplálék mennyiségétől és minőségétől, a predációtól, a diszperziótól, a helyi áramlási dinamikáktól és az alzat karakterisztikáitól. A C:N aránnyal is kifejezhető szervesanyag minősége és térbeli elhelyezkedése a mederben alakítja a meiofauna foltszerű elhelyezkedését, a közösség struktúráját és élettörténetének jellemzőit.

Mivel a nõstény többségû magzatokat tartalmazó alomban nagyobb az esély a nõstény szomszédokra, a hatások halmozódnak, egyre nõie- 1.

Természetesen azok a faktorok, amelyek kis skálán meghatározzák a meiofauna eloszlását, nagyobb skálákon is hasonlóan hatnak TRISKA et al. Módszertani mintavételi nehézségek miatt hiányzanak a megbízható mennyiségi abundancia, biomassza adatok. A társulások szerkezetéről és működéséről, valamint azoknak a táplálékhálózatban betöltött szerepéről csak ezek ismeretében lehet képet alkotni.

Ökológia jegyzet. Pénzesné Kónya Erika-Varga János

A kutatás célkitűzése, hogy a Duna litorális zónájában az üledékfelszínen és az üledékben élő társulások strukturális és funkcionális a detritusz alapú táplálékhálózat menti kapcsolatait feltárjuk. Ennek a platyhelminthes élettörténeti stratégiái fázisaként az üledék szervesanyag-készletének meghatározása mellett fel kell tárni az üledéklakó makro- és meiofaunát, állományaik tér- és időbeli változását.

A vizsgálatokat a magyar Duna középszakaszának két depozíciós, de hidrológiailag és anyagforgalmilag lokálisan jellegzetesen eltérő partszakaszán végeztük TÓTH et al. Ez a vízállás tartomány teszi lehetővé a parti zónában az azonos helyekről való mintavételt.

A VISELKEDÉSÖKOLÓGIA MODERN IRÁNYZATAI

Mintavételi módszerek Üledékmintát 4 cm átmérőjű core-mintavevővel vettünk. A mennyiségi értékelhetőség és összehasonlíthatóság miatt a 12,56 cm 2 felületű üledékmag 5 cm-es rétegenkénti teljes 62,8 cm 3 térfogatát vizsgáltuk a továbbiakban és erre a platyhelminthes élettörténeti stratégiái az egyedszámokat is. A meiobentoszban élő fauna optimális kinyerésének megállapítása céljából előzőleg hat különböző és 30 µm közötti lyukbőségű hálót próbáltunk ki.

A laboratóriumi elővizsgálatok alapján a 85 µm-es planktonháló bizonyult megfelelőnek, mely az üledék átmosására használt 13x10x8 cm méretű műanyag edény, 6 cm átmérőjű szájnyílására lett ráhelyezve.

Eredmények és értékelés A négy időpontban, négy mintavételi helyen és három mélységben talált meiofauna taxonok előfordulását az 1a. A kismarosi és gödi mintavételi helyeken talált taxon csoportok előfordulási gyakoriságát az 1.

Amphipoda és Isopoda csak Kismarosnál, Planaria csak Gödnél fordult elő. A kisrákok közül Kismarost a Copepodák, Gödöt pedig az Ostracodák gyakoribb előfordulása jellemzi.

A teljes vizsgálati periódusra számolt átlagos csoportszám szerint leggazdagabb a kismarosi sodorvonalhoz közeli, gyorsabb áramlású hely KIM1S 3,0ezt követi sorrendben a gödi mellékág alsó kifolyása GOD1P 2,5Kismarosnál a partél KIM1P 2,4valamint a gödi sziget sodorvonal felé eső partszakasza GOD1S 2,1.

  • Főleg az ernyősvirágzatúak és fészkesek családjában Némelyik toxikus A növények számára nem csupán hátrányt jelent a növényevő állatok táplálkozása.
  • A VISELKEDÉSÖKOLÓGIA MODERN IRÁNYZATAI - PDF Free Download
  • Milyen tablettákat inni férgek ellen

Az 2a. Mindkét helyen Kismarosnál és Gödnél és elsősorban a felső 5 cm-es rétegben a lassabb folyású partéleken nyártól-ősz végéig növekszik, a gyorsabb áramlású helyeken csökken a taxonszám.

Zuzmósivatagok: nincs zuzmó.

Meiofauna taxonok előfordulása Kismarosnál fkm a hiporheális régióés cm-es rétegében. Meiofauna taxonok előfordulása Gödnél fkm a hiporheális régióés cm-es rétegében. A hiporheális régióban előforduló taxon csoportok gyakorisága Kismarosnál fkm és Gödnél fkm az összes minta két alhely x három réteg x 4 időpont százalékában kifejezve 2a.

  • На этот раз в соответствии с едкими предсказаниями Макса он не стал делать остановок на промежуточных станциях, а прямо отправился в прозрачный тоннель под Цилиндрическим морем.
  • Kategória Átöröklés

Meiofauna taxon csoportok és fajok számának alakulása a hiporheális régióban Kismarosnál fkm mélységés cm-es réteg és idő szerint 2b. Meiofauna taxon csoportok és fajok számának alakulása a hiporheális diphyllobothriasis, hogyan lehet megfertőződni Gödnél fkm mélységés cm-es réteg és idő szerint 8 A faji szintig meghatározott kisrák csoportok egyes tagjai alapján bizonyos különbségek fedezhetők fel az egyes partszakaszok között: pl.

Ökológia jegyzet. Pénzesné Kónya Erika-Varga János - PDF Free Download

A Nitocra hibernica G. Brady Harpacticoida csak a kismarosi nyáriőszeleji mintákból ismert.

a platyhelminthes élettörténeti stratégiái

A meghatározott kisrákok többsége széles elterjedésű: pl. A négy időpont és a három réteg cm összesített adatait tekintve legnagyobb egyedszámú a gödi sziget sodorvonal felé eső, erősebb áramlású, mintavételi helye GOD1S.