Marxista bumeráng – Látószög

Baloldal szélső házigazda, Magyar szélsőbaloldal – Wikipédia

Tartalom

  Történelme[ szerkesztés ] Az ipari forradalom kiszélesedésével a baloldali politika elsősorban a munkások életkörülményeivel és jogaival kezdett el foglalkozni, illetőleg általánosságban véve az összes szegényebb társadalmi réteg problémáinak megoldását tűzte ki céljául.

  baloldal szélső házigazda

  Napjainkban a baloldal egy része a liberálisokkal összefonódva támogatja a szabad piacot és a globalizációt, radikálisabb csoportjaik baloldal szélső házigazda ragaszkodva eredeti elveikhez továbbra is a pénzuralom megszüntetésében látják a szegény rétegek felemelésének módját.

  Jellemzők[ szerkesztés ] Ahogy a jobboldaliság és baloldaliság baloldal szélső házigazda is változhat térben és időben, így a mérsékeltség fogalmáról is eltérőek lehetnek a vélemények.

  baloldal szélső házigazda

  Mérsékelt formája[ szerkesztés ] A politikában a baloldal általában a társadalmi változások szorgalmazója a társadalomkritikai szemlélet alapján. A mérsékelt baloldal uralkodó irányzata Nyugat-Európában a szociáldemokráciaamely a parlamentáris demokrácia alkotmányos keretei között működik.

  féreg tojások meghalnak

  Szélsőséges formái[ szerkesztés ] A baloldalnak több radikális irányzata van, így például a kommunizmus és az anarchizmus. A hatalomra jutott forradalmárok eszmei háttere általában zavarossá, ellentmondásossá vált, hiszen a radikális baloldali szemlélet egyik alapvető gondolata a mindenkori társadalmi renddel szembeni kritikai szemlélet.

  baloldal szélső házigazda

  A kommunizmus vezető és sokáig legsikeresebb irányzata sokáig a szovjet típusú, Vlagyimir Iljics Lenin nevéhez köthető, marxizmus-leninizmusnak nevezett nézetrendszer és gyakorlat volt, amelynek tézisei szerint az osztályharc során a dolgozó osztályok, a munkások és parasztok osztálya szükségszerű győzedelmet arat a tőkés polgáriilletve a feudális arisztokrata osztályok felett.