Áttekintés a férgek gyermekeknél történő kezeléséről

Helminthiasis bibliográfia

A parazitás bántalmak nomenklatúrájáról

Látták: Átírás 1 A parazitás bántalmak nomenklatúrájáról Válasz dr. Jele helminthiasis bibliográfia annak, hogy a parazi tológia, mint aránylag uj tudományág, hazánkban is tért hódit.

Jelentőségét ezúttal az a körülmény helminthiasis bibliográfia, hogy szerzője emberorvos, k i már több évtized óta szóban és Írásban speciális f helminthiasis bibliográfia gyelmet szentel a hazai humán parazitológiának.

Az a körülmény azonban, hogy szerzője munkájának előszavában a parazitás bántalmak nomenklatúrájának kérdését is szóvá teszi, sőt az általam propagált helminthosis-nomenklaturának" is figyelmet szentel, arra indit, hogy az utóbbi kérdésben hallassam szavaimat és elmarasztaló Ítéletére válaszoljak.

Annyival inkább kell ezt tennem, mert tisztában vagyok azzal is, hogy sine ira et studio tett megnyilatkozásommal tulajdonképpen vitába szállok valakivel, aki nomenklatúrái véleményét nem az ehhez kétségtelenül szükséges előtanulmány alapján alkotta meg. Arra kell következtetnem, hogy ezt a véleményét jóval inkább gondolkodás nélkül átvette és elsajátította a humán-parazitológiai Parazitás bélbetegségek.

a férgek kiküszöbölése egy gyermekben férfiak különféle férgei, amelyek széles spektrumúak

Irta dr. A gyakorló orvos könyvtára, Medicina Könyvkiadó, Budapest, oldal, 40 szövegközti ábrával. Valamely nomenklatúráról véleményt nyilvánítani kényes dolog. Mindenesetre több kell hozzá, mint amiről helminthiasis bibliográfia akár könyvében, akár másutt tanúságot tett. Eddigi elég széleskörű szakirodalmi munkásságában ugyanis sem rendszertani, etimológiai, sem a zoológiai nomenklatura területeit különlegesen érintő búvárkodásairól tudomásom szerint nincsenek nyomok.

Nem tartozik ugyan szorosan mondanivalóimhoz, mégis szóvá kell tennem azt, hogy a szerző, könyvének A paraziták epidemiológiája" cimü fejezetében, valamely parazitának az emberre vonatkoztatott szoros fajlagosságát,illetve a vele való fertőzöttséget a n t h- r o p o s i s sic! Minthogy helminthiasis bibliográfia a kifejezés legalább öt helyen fordul elő ebben a formában, sőt a tárgymutatóban is szerepel, nem tarthatom sajtóhibának.

a férgek széles spektruma

Viszont ez esetben mi az etimológiája? Ismeretesek ugyan az anthroponosis, zoonosis k helminthiasis bibliográfia fejezések, sőt ujabban különbséget teszünk zooanthroponosis és anthropozoonosis közt is, de mindezekben a megjelölésekben szerepelnie kell valamely formában a görög voaén igének, illetve a belőle képzett főnévnek. Pedig közismert, hogy erről szó sincs. Végül, ugy látszik, hogy mégis csak sajtóhibának kell azt tekintenünk.

Rátérve mondanivalóim lényegére, rá kell mutatnom arra, hogy a szóbanforgó könyvnek a szerzője, munkájának 5.

I t t sem könnyű a helyes ut? Ami az első kifogást i l l e helminthiasis bibliográfia i, kérdezem, miért nem tudnának 3 a humán pathologiában meghonosodni az -osis végződésű helminthosis-elnevezések, amikor éppen i t t könnyű volna az egységes nomenklatura használata. A humán pathologiában ugyanib aránylag kevés helminthiasis bibliográfia lévén dolgunk, nem okozna különleges nehézséget az -osis végződéssel a legtöbb humán helminthosis, sőt általában parasitosis nevet, bizonyos engedmények árán, a görög conjugatio figyelembevételével meghatározni.

tünetmentes aszcariasis olyan emberekben, ahol eloskodnek

A hangsúly bizonyos engedmények árán" van. Az első engedmény az, hogy olykor kénytelenek vagyunk eltekinteni attól a fiológiai szabálytól, mely szerint az -osis rag tulajdonképen csak görög eredetű nevekkel kapcsolatban lenne alkalmazható.

Neurocirculatory dystonia: tünetek és kezelés

Latin eredetüekkel már kevésbé, minthogy ez esetben elkerülhetetlenül a hibrid szóképzés hibájába esünk. Le, ha manapság már senki sem lát kivetni valót a tuberculosis" névben, holott erről már több,mint esztendővel ezelőtt, ban, KRAUS L. Endung -osis, das man jedoch kaum wird entbehren können. Pedig jogosnak látszik az a kívánság, hogy tudományunk haladásával párhuzamosan parazitológia!

  • Allergiás betegségek, azok okai, kezelése és megelőzése - Élelmiszer
  • Áttekintés a férgek gyermekeknél történő kezeléséről

Ugyancsak az helmint tabletták szolgálná egy további engedmény. Mindenki tudja, hogy a görög nyelvnek van egy szava, a helmin helminthiasis bibliográfia h i a s i s, mellyel az emésztőcsőben lakó féregparazitákkal való fertőzöttséget jelöli meg s van néhány ma már alig használatos neve ascariasis, helminthiasis bibliográfia, phtheiriasismelyek bizonyos féreg- atka- rovarfertőzések megjelölésére szolgáltak.

Összehasonlítva a parazitológia mai fejlettségét, ama év előtti igénnyel, mindenesetre nevetségesnek látszanék, ha ragaszkodni kívánnánk hozzájuk.

helminthiasis bibliográfia

De egyébként is számuk oly csekély, hogy ez 4 magában véve korántsem jogosít fel bennünket arra, bogy pusztán a látszólagos eufónia kedvéért az helminthiasis bibliográfia végződést általánosítsuk, illetve az helminthiasis bibliográfia is használjuk, amikor nyilvánvalóan szembekerülünk az etimológiával. A szerző egy további ellenvetése az általam propagált -osis nomenklatúrával kapcsolatban az, hogy etimológiailag Is kifogás alá esik".

Sajnos, nem indokolja meg, hogy mennyiben eshetik ez a nomenklatura kifogás alá etimológiailag s ezért nem tehetek egyebet, mint azt, hogy rámutassak az általa előnyben részesített -iasis nomenklatura etimológiailag legtöbbször helytelen voltára.

  • Neurocirculatory dystonia: tünetek és kezelés - Szívizomgyulladás March
  • Nagyon gyakran fertőzéses allergia a megfázás után bronchiális asztmát okoz, elsősorban kis betegeknél.
  • MOB tárgyszavak « MEDINFO
  • ÁLLATOK ÉS BETEGSÉGNEVEK - PDF Free Download
  • A kábítószer-csoportokat a dystonia kezelésére használják.

Csupán két nevet ragadok ki az általa helyesnek tartott példákból: az entamoebiasist és az enterobiasist. Mindkettő tipikusan példázza azt, helminthiasis bibliográfia a két név, melyek helminthiasis bibliográfia az egyik az Entamoeba histolyticaval vagy más Entamoeba-fajókkal, a másik az Enterobius vermiculariaszal való fertőzöttség megjelölésére szolgál a humán parazitológiában, nem a görög szellemben s nem is a görög eredetű helminthiasis bibliográfia etimológiája figyelemmel tartásával készült.

Nem más ez a két névképzés, mint szolgai, eufónikus utánzása a görög helminthiasisnak.

Allergiás légzőszervi fertőzések

De tegyük mindjárt hozzá, hogy etimológiailag helytelen kopirozása. Ha az nueißco igéből egy főnevet kivánok képezni, akkor először is tisztában kell lennem azzal, hogy hogyan is hangzik ez igének a fut. Ez apeißwow lesz, az ebből alakitható főnév helminthiasis bibliográfia auevßcooto. Tehát, ha az Entamoeba-val való fertőzöttséget akarom megjelölni, ez csakis entamoebosis lehet és semmiesetre sem entamoebiasis.

Mindent a neurocirculatory dystoniaról: tünetek, diagnózis és kezelés

Ugyanez a helyzet az Enterobius-fertőzöttséget jelölő, szerző szerint elfogadott? Tehát egy féreg, mely a bélben él; ha a féregnek kialakulásáról és éléséről azaz a szenvedő alanynak fertőzöttségéről van szó, az enterobiosis ennek az állapotnak megjelölésére szolgál.

fergek felnottkent, hogyan kell hozni

Minden egyéb csupán a sötétben való tapogatódzás, s végeredményben, a helminthiasis kopirozása. Nem valószerű azonban, hogy az enterobiasis-nak alkotója erre gondolt volna.

Áttekintés a férgek gyermekeknél történő kezeléséről

A ßiaco ige ugyanis jelentése szerint: erőt veszek, erőszakot követek el. Már pedig az Enterobius általános elterjedéséhez és gyakoriságához képest vajmi ritkán követ el valami ilyesfélét. Ami végül azt az ellenvetést illeti, mely szerint az -osis nomenklatura általános elfogadásra sem talált",készséggel megengedem, hogy helminthiasis bibliográfia e téren sajnálatos diszharmónia uralkodik a felfogásokban éspedig nemcsak a humán és állatorvos-parazitológusok, hanem az utóbbiak egyik-másik csoportja közt is.

És nem kétséges, hogy ezen a téren még hosszú időre van szükség, helminthiasis bibliográfia ez az egyöntetűség az irodalomban és gyakorlatban egyaránt valóra válik. A nemzetközi állatorvoskongresszusok állandó bizottsága ben szerkesztett.

ÁLLATOK ÉS BETEGSÉGNEVEK

Ebben a javaslatban a kiküldött, specialista szakemberekből álló bizottság figyelemmel volt arra, hogy az emberi, valamint állati betegségek nomenklatúrájával több szerv már ismételten is helminthiasis bibliográfia. Napjainkban három, nemzetközi használatra szánt munka is figyelmet szentel az állati paraziták okozta betegségek nomenklatúrájának, u. E három munkának figyelembevételével s részben azoknak mintájára készült ben a fent emiitett állatorvoskongresszusi javaslat.

Ez az utóbbi a szervi és fertőző betegségeken kivül az állati paraziták okozta bántalmak közül csupán a proto- 6 zoonoa eredetüeket foglalja magában. A javaslat amennyire terjengős, annyira távol van attól, hogy parazitológiai nomenklatúráját korszerűnek mondhatnók.

Azonban van e javaslatnak 2 függeléke is, mely részben a férgek és Ízeltlábú élősködők okozta bántalmak, részben pedig a házi és haszonállatok fertőző betegségeinek valóban korszerű nomenklatúráját tartalmazza s megfelelő számú példa felsorolásával a gyakorlat igényeinek is kivan útmutatással szolgálni. Ezek a javaslatok általánosságban az -osis végződésű nevek használata mellett szállanak sikra, sőt az egyik, hivatkozva a helminthiasis bibliográfia gyakran használt -iasis végződésre, helminthiasis bibliográfia nyilatkozik, hogy the Committee considers that, for the sake of uniformity, this ending should be dropped".