Titkos féreg foga rág

Lapos perzsa szonyeg fereg, Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 275-298. szám)

lapos perzsa szonyeg fereg amikor adhat gyógyszert férgek ellen

Délmagyarország, Csongrádi sugár­it t Eladó a elet berendezés, mákduröló, fiókok kály liacsóvek, csíkos feke­ten idrág, télikabát, — Kulváriu ueca Barokk ebédlő eladó. Mikszáth K. Eladok: szőrmebélésos ri'li kabátok, Skungs­l'oa. Tiszti köpeny jó kar­ban középtermetre el­adó.

Valéria tér 1. Ka­I ipszalon.

Moslék eladó. Mérci n. Jokirbm Irvri, krm c- DKW motorkerékpár cladéi. Lajos­sugárut 77 sz. Fajgalaipbok jó tojók, olcsóért eladók. Kálvá­ria u.

Titkos féreg foga rág

Eladó nagv cserépkály­ha. Fgv hálószobai üveg­csillár eladó. Korona n I I. THUYA Petőfi S. Telefon: Jókarban levő bútorok eladók. Megtekinthető; délelöt 9—12 óráig. Perzsaszőnyeg javítót felveszek. Köl­csey ueea és Kelemen­u.

Szi­lágyi u. Eme­leti kétszobás lakás — újonnan festve Róka u. Konyha moslékot ven­nék tartós időre. Aján­latot Seiler, Milyen fogyókúrákat kell inni Bobinos nagy Singer virrógép.

Római kör­út Varrógépet, bármily — használtai, megvételre esetleg kölcSöndiijért használatra keresek.

  • Nyírvidék,
  • Nyírvidék, ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Kaukázusi Juhász kiskutyák Újfehértó március
  • kaukázusi juhászkutya - csepel-sziget.hu
  • Felruház az Otthon Áruház A ruhamolyfélék legnépszerűbb fajtársukról kapták nevüket, de legtöbbjük életmódja csupán abban mutat hasonlóságot, hogy lárváik, azaz hernyóik a holt természet kínálta jószágokon élnek.
  • Minden tengeri élőlény ismeri az ideális csapásszámot -  0 hozzászólás Minden tengeri élőlény ismeri az ideális csapásszámot A vízben történő helyzetváltoztatás sok vízi fajnak az életben maradás alapfeltétele kék bolygónkon.

Polgár -a. LÓ fekete, 6 éves paripa, lapos perzsa szonyeg fereg.

hegyi készítmények pinwormshez gyógyszer sok féreg ellen

Mérei ucca 13b. Cimet Perzsa jeligére kiadó­ba. Ford-A csukott négyaj­tós, L. Szarvnélküli svájci — kecskék eladók, vagy felesbe kiadók háztu­lajdonosnál.

Perzsaszőnyeg tisztítása csepel-sziget.hu

Zoltán ti­zenhét. Kel sülős tűzhely, álló­tükör, egyajtós yntik­szekrények, szép téli­kabát és csőgallér 12 —15 evesnek eladó.

lapos perzsa szonyeg fereg

Férfi télik íbát szőrme­béléssel eladók. G iliba, — Kossuth Lajos lapos perzsa szonyeg fereg 0 szám. Modern kbnyb 3 szek­rény teljesen uj, bevo­nulás miatt olcsón el­adó. Feketcsas 11, asz­talos. Férfi télikabát, fclöllő közénalakra riadó. Jókarban lévő fehér rácsos gyermekágy — matraccal jutányos áron eladó. Megtekint­hető délelőtt, Kossuth L. S Előkelő pozíciója és gondolkodású ur isme­retségét keresi harmin­cas. Jómegjelonésü özv.

Magyar Narancs - Tudomány - Titkos féreg foga rág

Aki mer. Megsimeikednék 45 év körüli feltétlen úriem­berre!. Október jeligén.

lapos perzsa szonyeg fereg

Jómcgjclnésü' úriember barátsagát keresi egy szereire vágyó elvált asszony. Leveleket — Keresem a párom jel­igérc kérem. Cszi esték jeligé­re. Kübckiázán 3. Tündér­ucában kéltelkcs sarok liáz. Simon Zálog­ház, Oroszlán ucca. Ot pengőt kap gramon­ként színaranyra, hasonló nagy köl­csönt mindenre, bár­hollevö zálogtárgyát igy felemelem SIMON Zálogház, Oroszlán uc­ca.

Háromszobás összkom­fortos, adómentes csa­ládi liáz, nagyon szcp kerttel és gyümölesós­sel eladó Újszegeden, Kápolna mellett, Szé­kely sor 9.

csepel-sziget.hu Hírnök az Élettudományokban

Vennék magánházat — törlesztésre. Pontos ajánl ltot hv. Kis magánházat vagy házhelyet kisebbet is vennék nagykörúton — vagy beljebb. Ajánlat Készpénz 2 jeligére. ELADÓ iij adómentes bérház komfortos lakásokkal 8 százalék tiszta bérjöve­lemmel, kerttel Családi ház fi szo­kás. Családi ház Boldogasz­szonv sugárúti nagyál­lomásnál 3 I ikással.

Nagy választék, alkal­mi vételek Mézemé F. Lapos perzsa szonyeg fereg n. Vásárhelyi sugár­ut Két hold föld a Nagy­feketén eladó.

Délmagyarország, 1938. október (14. évfolyam, 211-236. szám)

C lIHevelekre szerb, romín, cseh stb. Leszárma­zásra állampolgárság­ra és illetőségre vo­natkozó adalok nyomo­zása.

Ascaris paraziták Tula féreg kezelés

Fogad délután 3 -G-ig Telefon Felvétecík esto is készülnek. Bérbeadnék komplett fehér szobát, garantált Féregmentes helyre. Magányos asszony el. Belváros 5 jeligére.

Egy ágy azonnalra is kiadó. Feketesas ucca 13, emelet, 17 ajtó. Bambusznád botomat ügyfeleimnél, lapos perzsa szonyeg fereg is­merőseimnél elhagytam Kérem a megtalálót, hogy költségemre telefonszámra értesí­tést küldeni szívesked­jék.

Einmerling Rezső. Gás­pár Margit. Fiiszerüzlet berende­zéssel kiadó. Molnár u. Jelige: Kész­pénz lefizetéssel. Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország llirlap- és Nyomdavállalat Rt. LLÉT' Diétás konyhát szándékozom nyitni jobb polgári logyasztók részére — kihordásra — elegendő jelentkezés esetén.

Az árak a jelentkezők számától füg­genek, amit levélben, vagy élőszóval közlök. Készpénz ; jengi re.